Inwestycje

Planowane inwestycje w Lublinie

Jak skorzystać z pomocy przy projektach unijnych

Jak skorzystać z pomocy przy projektach unijnych

Za pomocą Funduszy Europejskich zostało sfinalizowanych wiele projektów. Sprawnie skończony projekt wymaga jednakże solidnego przygotowania i a także wykonania mnóstwa działań mających za zadanie zrealizowanie wszelkich zaleceń nakładanych przez umowę o dofinansowanie. Jak skutecznie przygotować i zarządzać projektem? Kto może złożyć wniosek? Czy posłużyć się doradztwem w w ramach zarządzania projektowego? W jaki sposób zagwarantować sobie właściwą realizację umowy? Przekazujemy kilka rad dla Beneficjenta.

Jaki cel może mieć dofinansowanie?

Wedle przepisów prawnych wniosek o dotacje może przedstawić tak naprawdę każdy podmiot, jaki prowadzi działalność gospodarczą. Wśród uprawnionych mogą być placówki samorządu terytorialnego, placówki, mikro i makro przedsiębiorstwa, związki, stowarzyszenia jak również wszystkie pozostałe instytucje poza administracją publiczną. Przeważnie wskazana instytucja ogłasza nabór wniosków do wskazanego projektu. Dopłatę z funduszy unijnych można uzyskać między innymi na rozwój przedsiębiorstwa, projekty innowacyjne, badania, cyfryzację, edukację .

Wniosek o dotacje powinien przygotowany prawidłowo odnośnie wymogów formalnych. Jak najbardziej kluczowym oparciem dla uzasadnienia aplikowania o dotację musi być zgodność celu powiązanego z działaniem firmy. Wyznaczenie źródła finansowania projektu jest koniecznością, trzeba określić odpowiedni projekt, jaki będzie określał rodzaj działalności beneficjenta.

Wyznaczenie terminów realizacji projektu musi być jednym z podstawowych elementów wniosku. Wskazane jest zaznajomić się szczegółowo z informacją jak również wskazówkami projektu, gdyż pozytywne zaakceptowanie aplikacji o dofinansowanie nie wystarczy do pożądanej realizacji wytycznych projektu. Albowiem to na beneficjencie spoczywa wymóg prowadzenia całej żądanej dokumentacji i szanowania wytyczonych procedur.

Po przyjęciu umowy o dotacje tak faktycznie wówczas zaczyna się najbardziej zawiły etap. Prawidłowa realizacja instrukcji przynależnych do projektu głównie polega na na umiejętnym zarządzaniu projektem. Pośród wymogów znajduje się dodatkowo dokładne rozliczenie poniesionych kosztów. W razie nierzetelnej dokumentacji, nie spełnienia wymogów połączonych z kontrolą i audytem projektu unijnego beneficjent musi się liczyć z utratą części lub całości dofinansowania. Dlatego dla beneficjenta, który pragnie odpowiednio zrealizować i rozliczyć projekt potrzebnym rozwiązaniem jest skorzystanie z doradztwa w zakresie zarządzania projektami. Skrupulatny podmiot doradczy udzieli pomocy na poziomie przygotowania wniosku oraz spełnienia wszelkich prawnych wymogów, również zajmie się doglądaniem następnych kroków. W składzie firmy doradczo szkoleniowej Fuda pracują profesjonalni audytorzy i eksperci z różnych dziedzin. Beneficjent może oczekiwać skrupulatnej analizy procesu projektowego, zarówno w obszarze finansowym, jak i proceduralnym. Specjaliści posiadający solidne kompetencje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego i zewnętrznego dostarczą kompletnej dokumentacji sprawozdawczej . Zapewnią pełne wsparcie przy wskazaniu kwalifikowalności wydatków i precyzyjnego wskazania finalnego rozliczenia kosztów. Doradztwo w zakresie zarządzania projektami okazuje się dla każdego beneficjenta nie wyłącznie wsparciem w trakcie spełnienia ustalonych w instrukcji wytycznych, ale zwłaszcza gwarancją sukcesu przy realizacji przedsięwzięcia.

Współpraca

Prowadzisz ciekawy biznes w Lublinie?
Napisz o tym.

Image

Ciekawostki z Lublina
Wydarzenia, inwestycje, miejsca.

© 2022, NaszLublin.pl

Redakcja

ul. Bursztynowa 31,
20-576 Lublin

Kontakt

kontakt@naszlublin.pl
tel: 606 281 023